Integrity

HACKATHON

INTEGRITY HACKATHON FINALAS

2022 m. lapkričio 11 d. viešbutis „Neringa“, Gedimino pr. 23, Vilnius

Integrity

HACKATHON

INTEGRITY HACKATHON FINALAS

2022 m. lapkričio 11 d. viešbutis „Neringa“, Gedimino pr. 23, Vilnius

VIRTUALUS RENGINYS TIESIOGIAI IŠ VILNIAUS *

VIRTUALUS RENGINYS TIESIOGIAI IŠ VILNIAUS *

VIRTUALUS RENGINYS TIESIOGIAI IŠ VILNIAUS *

Inovacijos skaidresnei šiandienai

Integrity Hackathon – tai skaidrumo entuziastų ir ekspertų iššūkis, kuris po virtualiu ir fiziniu stogu rugsėjį ir lapkritį sujungs viešąjį, privatų ir akademinį sektorius bei IT industriją tarptautiniu lygmeniu.

Hakatono metu siekiama kurti inovatyvius sprendimus skaidresnei Europai, kurie potencialiai galėtų būti įgyvendinami ar plėtojami ir kitose užsienio šalyse.

Inovacijos skaidresnei šiandienai

Integrity Hackathon – tai skaidrumo entuziastų ir ekspertų iššūkis, kuris po virtualiu ir fiziniu stogu rugsėjį ir lapkritį sujungs viešąjį, privatų ir akademinius sektorius bei IT industriją tarptautiniu lygmeniu.

Hakatono metu siekiama kurti inovatyvius sprendimus skaidrumo aplinkos gerinimui Europoje, kurie potencialiai galėtų būti monetizuojami, pritaikomi mūsų aplinkai ar plėtojami užsienio šalyse.

 

Apie

Hakatoną

Apie
Hakatoną

Dalyviai:

IT industrijos, mokslo, viešojo valdymo, socialinių sričių mokslinę veiklą vykdantys tyrėjai, teisininkai, studentai, taip pat inovatyvios įmonės Lietuvoje ir Europoje, viešojo sektoriaus specialistai ir visi, kuriems rūpi skaidri Europa.

Vieta:

Hibridinis renginys tiesiogiai iš Vilniaus, kur virtuali ir fizinė erdvė sujungs dalyvius skaitmeniniuose kanaluose.

Data:

2022 m. rugsėjo 29–30 d. virtualus etapas

2022 m. lapkričio 11 d. finalas Vilniuje (su tiesiogine transliacija)

Dalyviai:

IT industrijos, mokslo, viešojo valdymo, socialinių sričių mokslinę veiklą vykdantys tyrėjai, teisininkai, studentai, taip pat inovatyvios įmonės Lietuvoje ir Europoje, viešojo sektoriaus specialistai ir visi, kuriems rūpi skaidri Europa.

Vieta:

Hibridinis renginys tiesiogiai iš Vilniaus, kur virtuali ir fizinė erdvė sujungs dalyvius skaitmeniniuose kanaluose.

Data:

2022 m. rugsėjo 29–30 d. virtualus etapas

2022 m. lapkričio 11 d. finalas Vilniuje (su tiesiogine transliacija)

Tarptautinio antikorupcinio hakatono finale triumfavo komanda iš Ukrainos.

Vilniuje įvyko tarptautinio antikorupcijos hakatono „Integrity Hackathon“ finalas. Laimėtojų titulą pelnė komanda iš Ukrainos, pasiūliusi antikorupcinio visuomenės sąmoningumo ugdymo idėją. Naudojantis specialiai sukurta papildytos realybės programėle kiekvienas žmogus galėtų išvysti, kaip korupcijos reiškiniai keičia mūsų aplinką, pamatyti paveikius vaizdus „prieš ir po“, taip leidžiant suvokti korupcijos daromą žalą kasdieniam gyvenimui.

Po ilgų komisijos narių diskusijų pirmosios vietos laimėtojais buvo paskelbta komanda NABU, atstovaujanti Nacionalinį antikorupcijos biurą Ukrainoje. Antrą vietą laimėjo komanda iš Kauno „Faircheck“, trečioji vieta atiteko Vilniaus vystymo kompanijos komandai.

Finalo nugalėtojai

Tarptautinio antikorupcinio hakatono finale triumfavo komanda iš Ukrainos.

Vilniuje įvyko tarptautinio antikorupcijos hakatono „Integrity Hackathon“ finalas. Laimėtojų titulą pelnė komanda iš Ukrainos, pasiūliusi antikorupcinio visuomenės sąmoningumo ugdymo idėją. Naudojantis specialiai sukurta papildytos realybės programėle kiekvienas žmogus galėtų išvysti, kaip korupcijos reiškiniai keičia mūsų aplinką, pamatyti paveikius vaizdus „prieš ir po“, taip leidžiant suvokti korupcijos daromą žalą kasdieniam gyvenimui.

Po ilgų komisijos narių diskusijų pirmosios vietos laimėtojais buvo paskelbta komanda NABU, atstovaujanti Nacionalinį antikorupcijos biurą Ukrainoje. Antrą vietą laimėjo komanda iš Kauno „Faircheck“, trečioji vieta atiteko Vilniaus vystymo kompanijos komandai.

Hakatono uždaviniai:

Hakatono uždaviniai:

Sutelkti skirtingų sričių profesionalus skaidrumo įrankių, sprendimų kūrimui skirtingose srityse;

Integruoti šiuolaikinių technologijų priemones skaidrumo aplinkos gerinimui (AI, Big data).

Stiprinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymą skirtingose visuomenės grupėse, formuoti didesnį atsparumą skirtingoms korupcijos formoms.

Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą kuriant skaidresnę Europą bei dalintis gerąja praktika;

Prisidėti prie antikorupcinės kultūros plėtojimo, puoselėjimo.

Sutelkti skirtingų sričių
profesionalus skaidrumo
įrankių, sprendimų
kūrimui skirtingose
srityse.

Integruoti šiuolaikinių technologijų priemones skaidrumo aplinkos gerinimui (AI, Big data).

Stiprinti antikorupcinio sąmoningumo ugdymą skirtingose visuomenės grupėse, formuoti didesnį atsparumą skirtingoms korupcijos formoms.

Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą kuriant skaidresnę Europą bei dalintis gerąja praktika.

Prisidėti prie
antikorupcinės kultūros
plėtojimo, puoselėjimo.

Propaguoti
antikorupcinio
sąmoningumo ugdymą
skirtingose visuomenės
grupėse, formuoti
didesnį atsparumą
skirtingoms korupcijos
formoms.

Sutelkti skirtingų sričių
profesionalus skaidrumo
įrankių, sprendimų
kūrimui skirtingose
srityse;

Integruoti šiuolaikinių technologijų priemones skaidrumo aplinkos gerinimui (AI, BIg data).

Plėsti tarptautinį
bendradarbiavimą
skaidrumo srityje
Europojebei dalintis
gerąja praktika;

Prisidėti prie
antikorupcinės kultūros
plėtojimo, puoselėjimo.

Hakatono

Iššūkiai

Hakatono

Iššūkiai

Nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje ES jau priėmė kelis sankcijų paketus. ES sankcijų paketai nuolat pildomi. Nusitaikyta į atskirus Rusijos Federacijos valstybės tarnautojus ir jų gimines, oligarchus, įmones, prekybą. Užsienio šalyse esantis įšaldytas oligarchų turtas – tai verslai, prabangus nekilnojamas turtas, jachtos, lėktuvai, meno kūriniai. Valstybėms Rusijos oligarchų įšaldytas turtas kasdien kelia vis daugiau problemų, kol nėra priimti sprendimai, kaip toliau šį turtą administruoti.

→  Ar yra teisinių galimybių konfiskuoti šį turtą ir taip atlyginti Rusijos agresijos žalą? Ar tai ateityje veiksmingai atbaidytų bet kokios kitos šalies agresorės veiksmus? Svarbu surasti būdų, kaip tinkamai ir skaidriai administruoti įšaldytą turtą, kad patekus į teisines pinkles nereikėtų papildomai susimokėti oligarchams už tai, kad jų laikinai apribotas turtas buvo netinkamai prižiūrimas. Kaip spręsti įšaldyto turto apskaitymo klausimus? Kaip stebėti, fiksuoti ir sisteminti duomenis dėl ES sankcijų vengimo?

XXI a. skaidrumo standartu laikomi atviri duomenys gali būti panaudoti susiejant deklaruojamą turtą oficialiose turto deklaracijose, įmonių finansų ataskaitose su socialiniuose tinkluose demonstruojamu gyvenimo būdu. Atvirų duomenų prieinamumas gali paskatinti įsitraukti pačią visuomenę į aktyvesnes antikorupcines veiklas, jeigu socialiniuose tinkluose matomas prabangus gyvenimas niekaip nedera su kuklia asmeninio turto deklaracija valstybinėse sistemose. Vis dėlto dar neišnaudojame atvirų duomenų teikiamų galimybių antikorupcinei valstybės aplinkai kurti.

→  Kokie galėtų būti tinkami įrankiai, informacinės sistemos, kurios leistų susieti skirtingų kategorijų duomenis? Kas galėtų suteikti visuomenei, valstybei ir NVO naujas galimybes, skirtas identifikuoti neteisėtai įgytą turtą, nustatyti galimas korupcijos rizikas ir prisidėti prie potencialių grėsmių eliminavimo.

Inovacijos, technologijos, skaitmenizavimas – šios sąvokos kasdien minimos Europos Komisijos koridoriuose, o investicijos šioje srityje pastarąjį dešimtmetį yra itin reikšmingos. ES bendruomenę siekiama naviguoti skaitmenizacijos, inovacijų keliu, tačiau dėl kompetentingų IT, dirbtinio intelekto, robotikos sričių specialistų trūkumo, padriko ir neaiškaus vertinimo proceso, nepamatuojamos naudos praktikoje, pasitaiko ir iššūkių, kurie sudaro sąlygas nepagrįstiems pasiūlymams bei lėšų švaistymui.

→  Kaip suvaldyti ir efektyvinti skaitmenizacijos ir inovacijų sričiai teikiamų paramų įsisavinimą, kai kuriami abstraktūs dalykai (pvz., dirbtinio intelekto panaudojimas), kurių praktinį naudingumą sunku įvertinti, ypač kai stinga kompetentingų asmenų? Šiam iššūkiui išspręsti reikalingi skaitmenizacijos įrankiai ar metodai, matricos, kurias naudojant sukuriamas skaidresnis ir aiškesnis investicijų įsisavinimo mechanizmas.

Itin svarbus kovos su korupcija elementas yra visuomenės sąmoningumas – kiekvieno piliečio apsisprendimas prisidėti prie  korupcijai atsparios, pasitikėjimu ir sąžiningumu grįstos aplinkos kūrimo, kurioje vyrauja stiprus nepakantumas piktnaudžiavimui patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Ne ką mažiau svarbu yra tarpinstitucinis, viešojo, privataus sektorių ir visuomenės bendradarbiavimas, nuosekli komunikacija. Tik veikdami kartu, sinergijos būdu, skatinsime atsparumą korupcijai.

→  Kokiomis visuomenės švietimo priemonėmis galime padėti ugdyti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą bei skatinti įsitraukimą, aktyvesnę komunikaciją apie skaidrumo naudą? Kaip stiprinti visuomenės atsparumą korupcijai bei sukurti aiškią, paprastą ir pasitikėjimą keliančią pranešimų kanalų sistemą?

Parama daiktais, finansinė parama ar pagalba Ukrainos žmonėms įvairiomis formomis žiniasklaidoje skambėjo nuo pat karo pradžios, tačiau jas lydėjo ir piktnaudžiavimo šešėliai. Labdaros organizacijos, paramos koncertus ir renginius organizuojantys privatūs ir juridiniai asmenys bei kiti, siekiantys suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia, kaskart susiduria su paramos apskaitos, administravimo ir atsiskaitymo visuomenei, mecenatams aspektais. Svarbu pateikti informaciją, detalizuojant kas už surinktas lėšas buvo įsigyta, kaip ir kur parama buvo išskirstyta. Maloniai nustebinusios iniciatyvos įkvepia ir kviečia ieškoti sprendimų, kaip visuomenę dar labiau įtraukti į paramos rinkimo akcijas, spręsti kam skirti surinktas lėšas, kaip skirstyti paramą.

→  Paramos skaidrumo iššūkis skirtas sukurti įrankį, procesą ar mechanizmą, kuris padėtų ne tik vykdyti surinktų lėšų panaudojimo monitoringą, bet ir įnešti daugiau skaidrumo, viešumo, palengvinti ataskaitų rengimo procesus organizacijoms. Taip pat svarbu atsižvelgti į klausimą, kaip labiau įtraukti visuomenę, sprendžiant paramos rinkimo bei skirstymo klausimus.

Darbo pokalbio metu tikrinamos kandidato kompetencijos, kalbų mokėjimas, asmeninės savybės, vykdomi logikos bei kiti testai, tačiau mažai kreipiamas dėmesys į skaidrumo, kaip vertybės, tikrinimą. Šiuolaikinės technologijos ir didžiuliai duomenų kiekiai, kuriuos valdo kiekviena organizacija, galėtų suteikti galimybę įvertinti darbuotoją ar potencialų kandidatą pagal jo elgesį, kalbą ir veiksmus viešojoje erdvėje, ar jie potencialiai linkę į korupcinius pažeidimus, nesąžiningą, neetišką elgesį. Gauta ir apdorota informacija padėtų atsirinkti vertybiškai tinkamiausius kandidatus ypač į tas pozicijas, kur turėtų būti taikomi aukščiausi skaidrumo kriterijai.

→  Kaip paskatinti organizacijas bei įmones diegti skaidrumo matą savo personalo atrankose, ieškant galimybių daugiau dėmesio skirti tokioms darbuotojo vertybėms, kaip skaidrumas, atsparumas korupcijai? ? Siekiame sprendimų, kurie padėtų efektyviai, tačiau teisėtai surinkti ir susisteminti duomenis apie kandidatus viešojoje erdvėje skelbiamoje informacijoje bei iš anksto identifikuoti potencialią riziką dėl jų veiksmų ar elgsenos. Vertybiškai žalingas darbuotojas kainuoja įmonei 10 kartų daugiau nei 1 efektyvus kolega – padėkite jį rasti.

Jūsų pasiūlytas iššūkis, kuris prisidėtų prie skaidresnio rytojaus.

Nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje ES jau priėmė kelis sankcijų paketus. ES sankcijų paketai nuolat pildomi. Nusitaikyta į atskirus Rusijos Federacijos valstybės tarnautojus ir jų gimines, oligarchus, įmones, prekybą. Užsienio šalyse esantis įšaldytas oligarchų turtas – tai verslai, prabangus nekilnojamas turtas, jachtos, lėktuvai, meno kūriniai. Valstybėms Rusijos oligarchų įšaldytas turtas kasdien kelia vis daugiau problemų, kol nėra priimti sprendimai, kaip toliau šį turtą administruoti.

→  Ar yra teisinių galimybių konfiskuoti šį turtą ir taip atlyginti Rusijos agresijos žalą? Ar tai ateityje veiksmingai atbaidytų bet kokios kitos šalies agresorės veiksmus? Svarbu surasti būdų, kaip tinkamai ir skaidriai administruoti įšaldytą turtą, kad patekus į teisines pinkles nereikėtų papildomai susimokėti oligarchams už tai, kad jų laikinai apribotas turtas buvo netinkamai prižiūrimas. Kaip spręsti įšaldyto turto apskaitymo klausimus? Kaip stebėti, fiksuoti ir sisteminti duomenis dėl ES sankcijų vengimo?

XXI a. skaidrumo standartu laikomi atviri duomenys gali būti panaudoti susiejant deklaruojamą turtą oficialiose turto deklaracijose, įmonių finansų ataskaitose su socialiniuose tinkluose demonstruojamu gyvenimo būdu. Atvirų duomenų prieinamumas gali paskatinti įsitraukti pačią visuomenę į aktyvesnes antikorupcines veiklas, jeigu socialiniuose tinkluose matomas prabangus gyvenimas niekaip nedera su kuklia asmeninio turto deklaracija valstybinėse sistemose. Vis dėlto dar neišnaudojame atvirų duomenų teikiamų galimybių antikorupcinei valstybės aplinkai kurti.

→  Kokie galėtų būti tinkami įrankiai, informacinės sistemos, kurios leistų susieti skirtingų kategorijų duomenis? Kas galėtų suteikti visuomenei, valstybei ir NVO naujas galimybes, skirtas identifikuoti neteisėtai įgytą turtą, nustatyti galimas korupcijos rizikas ir prisidėti prie potencialių grėsmių eliminavimo.

Inovacijos, technologijos, skaitmenizavimas – šios sąvokos kasdien minimos Europos Komisijos koridoriuose, o investicijos šioje srityje pastarąjį dešimtmetį yra itin reikšmingos. ES bendruomenę siekiama naviguoti skaitmenizacijos, inovacijų keliu, tačiau dėl kompetentingų IT, dirbtinio intelekto, robotikos sričių specialistų trūkumo, padriko ir neaiškaus vertinimo proceso, nepamatuojamos naudos praktikoje, pasitaiko ir iššūkių, kurie sudaro sąlygas nepagrįstiems pasiūlymams bei lėšų švaistymui.

→  Kaip suvaldyti ir efektyvinti skaitmenizacijos ir inovacijų sričiai teikiamų paramų įsisavinimą, kai kuriami abstraktūs dalykai (pvz., dirbtinio intelekto panaudojimas), kurių praktinį naudingumą sunku įvertinti, ypač kai stinga kompetentingų asmenų? Šiam iššūkiui išspręsti reikalingi skaitmenizacijos įrankiai ar metodai, matricos, kurias naudojant sukuriamas skaidresnis ir aiškesnis investicijų įsisavinimo mechanizmas.

Itin svarbus kovos su korupcija elementas yra visuomenės sąmoningumas – kiekvieno piliečio apsisprendimas prisidėti prie  korupcijai atsparios, pasitikėjimu ir sąžiningumu grįstos aplinkos kūrimo, kurioje vyrauja stiprus nepakantumas piktnaudžiavimui patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Ne ką mažiau svarbu yra tarpinstitucinis, viešojo, privataus sektorių ir visuomenės bendradarbiavimas, nuosekli komunikacija. Tik veikdami kartu, sinergijos būdu, skatinsime atsparumą korupcijai.

→  Kokiomis visuomenės švietimo priemonėmis galime padėti ugdyti visuomenės antikorupcinį sąmoningumą bei skatinti įsitraukimą, aktyvesnę komunikaciją apie skaidrumo naudą? Kaip stiprinti visuomenės atsparumą korupcijai bei sukurti aiškią, paprastą ir pasitikėjimą keliančią pranešimų kanalų sistemą?

Parama daiktais, finansinė parama ar pagalba Ukrainos žmonėms įvairiomis formomis žiniasklaidoje skambėjo nuo pat karo pradžios, tačiau jas lydėjo ir piktnaudžiavimo šešėliai. Labdaros organizacijos, paramos koncertus ir renginius organizuojantys privatūs ir juridiniai asmenys bei kiti, siekiantys suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia, kaskart susiduria su paramos apskaitos, administravimo ir atsiskaitymo visuomenei, mecenatams aspektais. Svarbu pateikti informaciją, detalizuojant kas už surinktas lėšas buvo įsigyta, kaip ir kur parama buvo išskirstyta. Maloniai nustebinusios iniciatyvos įkvepia ir kviečia ieškoti sprendimų, kaip visuomenę dar labiau įtraukti į paramos rinkimo akcijas, spręsti kam skirti surinktas lėšas, kaip skirstyti paramą.

→  Paramos skaidrumo iššūkis skirtas sukurti įrankį, procesą ar mechanizmą, kuris padėtų ne tik vykdyti surinktų lėšų panaudojimo monitoringą, bet ir įnešti daugiau skaidrumo, viešumo, palengvinti ataskaitų rengimo procesus organizacijoms. Taip pat svarbu atsižvelgti į klausimą, kaip labiau įtraukti visuomenę, sprendžiant paramos rinkimo bei skirstymo klausimus.

Darbo pokalbio metu tikrinamos kandidato kompetencijos, kalbų mokėjimas, asmeninės savybės, vykdomi logikos bei kiti testai, tačiau mažai kreipiamas dėmesys į skaidrumo, kaip vertybės, tikrinimą. Šiuolaikinės technologijos ir didžiuliai duomenų kiekiai, kuriuos valdo kiekviena organizacija, galėtų suteikti galimybę įvertinti darbuotoją ar potencialų kandidatą pagal jo elgesį, kalbą ir veiksmus viešojoje erdvėje, ar jie potencialiai linkę į korupcinius pažeidimus, nesąžiningą, neetišką elgesį. Gauta ir apdorota informacija padėtų atsirinkti vertybiškai tinkamiausius kandidatus ypač į tas pozicijas, kur turėtų būti taikomi aukščiausi skaidrumo kriterijai.

→  Kaip paskatinti organizacijas bei įmones diegti skaidrumo matą savo personalo atrankose, ieškant galimybių daugiau dėmesio skirti tokioms darbuotojo vertybėms, kaip skaidrumas, atsparumas korupcijai? ? Siekiame sprendimų, kurie padėtų efektyviai, tačiau teisėtai surinkti ir susisteminti duomenis apie kandidatus viešojoje erdvėje skelbiamoje informacijoje bei iš anksto identifikuoti potencialią riziką dėl jų veiksmų ar elgsenos. Vertybiškai žalingas darbuotojas kainuoja įmonei 10 kartų daugiau nei 1 efektyvus kolega – padėkite jį rasti.

Jūsų pasiūlytas iššūkis, kuris prisidėtų prie skaidresnio rytojaus.

Mentoriai ir

Ekspertai

Mentoriai ir

Ekspertai

Edvinas
Notkus

Atitikties pareigūnas,
AB Vilniaus šilumos tinklai

Paulius
Martinkus

Strategijos komandos vadovas,
AB Vilniaus šilumos tinklai
Valdybos pirmininkas:
VĮ „Valstybinių miškų urėdija" ir
VĮ „Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras"

Kęstutis
Sasnauskas

Generalinis direktorius,
AB „Eastnine“

Stasys
Savilionis

Duomenų vadovas,
Intelektualių sprendimų ir duomenų
valdymo skyriaus,
UAB „Vilniaus planas“

Jaunius
Pusvaškis

Direktorius,
Bloombrand Institute

Ingrida
Kalinauskienė

Programų vadovė,
„Transparency International"
Lietuvos skyrius

Simas
Sodys

Inovacijų vadovas,
UAB „Vilniaus planas“

Donata
Gusčė

Priežiūros departamento direktorė,
Lietuvos transporto saugos
administracija

Andrius
Valuta

Strateginės analizės skyriaus pareigūnas,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Šarūnas
Vaikasas

Tyrimų koordinavimo valdybos
Turto paieškos skyriaus viršininkas,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Elena
Koncevičiūtė

Vyriausioji patarėja
antikorupcijos klausimais,
Europos Sąjungos
antikorupcijos iniciatyva Kyjive,
Ukrainoje

Edvinas
Notkus

Atitikties pareigūnas,
AB Vilniaus šilumos tinklai

Paulius
Martinkus

Strategijos komandos vadovas,
AB Vilniaus šilumos tinklai
Valdybos pirmininkas:
VĮ „Valstybinių miškų urėdija" ir
VĮ „Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras"

Kęstutis
Sasnauskas

Generalinis direktorius,
AB „Eastnine“

Stasys
Savilionis

Duomenų vadovas,
Intelektualių sprendimų ir duomenų
valdymo skyriaus,
UAB „Vilniaus planas“

Jaunius
Pusvaškis

Direktorius,
Bloombrand Institute

Ingrida
Kalinauskienė

Programų vadovė,
„Transparency International"
Lietuvos skyrius

Simas
Sodys

Inovacijų vadovas,
UAB „Vilniaus planas“

Donata
Gusčė

Priežiūros departamento direktorė,
Lietuvos transporto saugos administracija

Andrius
Valuta

Strateginės analizės skyriaus pareigūnas,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Šarūnas
Vaikasas

Tyrimų koordinavimo valdybos
Turto paieškos skyriaus viršininkas,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Elena
Koncevičiūtė

Vyriausioji patarėja
antikorupcijos klausimais,
Europos Sąjungos antikorupcijos
iniciatyva Kyjive,
Ukrainoje

Žiuri

Žiuri

Žydrūnas
Bartkus

Direktorius,
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnyba
Prezidentas,
Antikorupcinių institucijų tinklas Europos partneriai prieš korupciją ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklas (EPAC/EACN)

Gerimantas
Bakanas

Generalinis direktorius,
AB Vilniaus šilumos tinklai

Eglė
Radvilė

Intelektualių sprendimų ir duomenų
valdymo skyriaus vadovė,
UAB „Vilniaus planas“

Drago
Kos

Darbo grupės dėl užsienio pareigūnų
papirkimo tarptautiniuose verslo
sandoriuose pirmininkas,
Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacija (EBPO)

Martin
Kreutner

Garbės dekanas,
Tarptautinės antikorupcijos
akademija (IACA)
Tarptautinis patarėjas

Roberto
Perez Rocha

Direktorius,
Tarptautinių antikorupcijos
konferencijų (IACC) ir
„Transparency International Global Initiatives"

Žydrūnas
Bartkus

Direktorius,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Prezidentas,
Antikorupcinių institucijų tinklas Europos partneriai prieš korupciją ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklas (EPAC/EACN)

Gerimantas
Bakanas

Generalinis direktorius,
AB Vilniaus šilumos tinklai

Eglė
Radvilė

Intelektualių sprendimų ir duomenų
valdymo skyriaus vadovė,
UAB „Vilniaus planas“

Drago
Kos

Darbo grupės dėl užsienio pareigūnų
papirkimo tarptautiniuose verslo
sandoriuose pirmininkas,
Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacija (EBPO)

Martin
Kreutner

Garbės dekanas,
Tarptautinės antikorupcijos akademija (IACA)
Tarptautinis patarėjas

Roberto
Perez Rocha

Direktorius,
Tarptautinių antikorupcijos konferencijų (IACC)
ir „Transparency International Global Initiatives"

Finalo programa

Finalo programa

10.00–10.30 val. Individualūs komandų susitikimai su hakatono komisija, klausimų-atsakymų sesija, kiekvienai komandai skiriama po 10 min.
10.00–10.30 val. Individualūs komandų susitikimai su hakatono komisija, klausimų-atsakymų sesija, kiekvienai komandai skiriama po 10 min.
10.30–13.00 val.               Darbas komandose
10.30–13.00 val.               Darbas komandose

13.00–14.00 val.               Pietų pertrauka                  

13.00–14.00 val.               Pietų pertrauka                  

14.00–16.30 val. Tiesioginė hakatono finalo transliacija. Komandų išplėtotų idėjų pristatymas, komisijos klausimai, apdovanojimai ir hakatono uždarymas.

 

14.00–16.30 val. Tiesioginė hakatono finalo transliacija. Komandų išplėtotų idėjų pristatymas, komisijos klausimai, apdovanojimai ir hakatono uždarymas.

Prizas

Prizas

PRIZAS UŽ INOVATYVIAUSIĄ IDĖJĄ

Hakatono nugalėtojų laukia vertingas prizas. Tai net 15 000 Eur čekis nuotoliniams kursams prestižiniuose pasaulio universitetuose!

Galimybė rinktis nuotolinius mokymus šiuose universitetuose*:

Tai lyderystės, IT inžinerijos, dirbtinio intelekto, vadybos, komunikacijos ir kitų krypčių kursai, parengti žinomiausių pasaulio mokslininkų ir praktikų. Intensyvūs nuotoliniai kursai padės generuoti sėkmingas idėjas bei jas įgyvendinti. Pasisemkite žinių iš savo srities profesionalų!

Prizo sąlygos

  1. Laimėjus prizą, per savaitę kiekvienas komandos narys kviečiamas išsirinkti ne daugiau kaip 2 nuotolinius kursus ir juos suderinti su hakatono organizatoriais.
  2. Bendra komandos pasirinktų kursų suma negali viršyti 15 000 Eur.
  3. Pasirinkti kursai apmokami organizatorių iš prizinio fondo lėšų. Komandų nariai kursus gali rinktis iš skirtingų siūlomų universitetų pagal norimą specialybės kryptį.

PRIZAS UŽ INOVATYVIAUSIĄ IDĖJĄ

Hakatono nugalėtojų laukia vertingas prizas. Tai net 15 000 Eur čekis nuotoliniams kursams prestižiniuose pasaulio universitetuose!

Galimybė rinktis nuotolinius mokymus šiuose universitetuose*:

Tai lyderystės, IT inžinerijos, dirbtinio intelekto, vadybos, komunikacijos ir kitų krypčių kursai, parengti žinomiausių pasaulio mokslininkų ir praktikų. Intensyvūs nuotoliniai kursai padės generuoti sėkmingas idėjas bei jas įgyvendinti. Pasisemkite žinių iš savo srities profesionalų!

Prizo sąlygos

  1. Laimėjus prizą, per savaitę kiekvienas komandos narys kviečiamas išsirinkti ne daugiau kaip 2 nuotolinius kursus ir juos suderinti su hakatono organizatoriais.
  2. Bendra komandos pasirinktų kursų suma negali viršyti 15 000 Eur.
  3. Pasirinkti kursai apmokami organizatorių iš prizinio fondo lėšų. Komandų nariai kursus gali rinktis iš skirtingų siūlomų universitetų pagal norimą specialybės kryptį.

Renginio
organizatoriai

Renginio
partneris

Renginio
organizatoriai

Renginio
partneris

Privatumo Politika
@ 2022 INTEGRITY / TRANSPARENCY HACKATHON. Visos Teisės Saugomos

Sprendimas iKiwi.lt

Kontaktai:
+370 684 060 80
[email protected]

Privatumo Politika

@ 2022 INTEGRITY /TRANSPARENCY HACKATHON. Visos Teisės Saugomos

                                               Sprendimas iKiwi.lt